Huis van het boek zet graag de deuren voor iedereen open. Daar hebben wij jullie als boekenvrienden bij nodig. Samen kunnen we ons nog meer inzetten voor het beheer en behoud van de collectie, nieuwe aankopen voor de collectie of het maken van tentoonstellingen en educatieve programma’s.

Particulieren

Huis-van-het-boek-Declaring-Reason
Tentoonstelling Declaring Reason samen met studenten KABK in Huis van het boek 2017

Met je gift, klein of groot, help je Huis van het boek juist nu in deze uitdagende periode met het ontwikkelen en uitvoeren van tentoonstellingen, onderzoek en educatieprojecten of wellicht zelfs met de aankoop van een belangrijk boek voor de collectie. Het museum is dankbaar voor elke vorm van ondersteuning.

Direct doneren?

Eenmalige donaties, klein of groot, zijn bijzonder welkom op rekeningnummer: IBAN Bankrekeningnummer Museum Meermanno: NL62INGB0000611459 t.n.v. Museum Meermanno onder vermelding van 'Eenmalige donatie Huis van het boek' en eventueel met je contactgegevens, zodat wij je kunnen bedanken.

Periodieke giften

Wanneer je Huis van het boek voor een langere periode wilt steunen, heb je een belastingvoordeel. Je zegt dan voor tenminste 5 jaar toe Huis van het boek jaarlijks te steunen met een vast bedrag. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een notariële akte is niet meer verplicht.

Schenken

In alles wat we doen zijn we afhankelijk van de bijdragen en betrokkenheid van anderen. Een groot deel van onze collectie is opgebouwd uit particuliere schenkingen. En voor al onze werkzaamheden, van tentoonstellingen, onderzoek tot educatie, kunnen we je hulp zeker gebruiken.

Een schenking kan belastingvoordeel opleveren. Sinds 2012 is het bedrag dat je in aftrek brengt hoger dan je daadwerkelijke gift. Huis van het boek heeft een culturele ANBI-status. Meer weten over de Geefwet? Kijk dan op https://anbi.nl/culturele-anbi/.

Wanneer je eenmalig of incidenteel een schenking wilt doen aan Huis van boek kan deze schenking op je fiscale jaarinkomen in mindering worden gebracht. Iedere gift komt ten goede aan een specifiek project of aan het museum in het algemeen afhankelijk van je voorkeur.

Het museum opnemen in uw testament

Voel je je betrokken bij Huis van het boek? Wil je het museum steunen? Je steun en betrokkenheid in de vorm van schenkingen, legaten en erfenissen dragen op een zeer persoonlijke wijze bij aan de activiteiten van het museum. Met je steun maak je bijvoorbeeld restauraties mogelijk, onderzoek en educatieprojecten, of de aankoop van een kunstwerk.

Ook op langere termijn kun je een bijdrage leveren aan de toekomst van Huis van het boek, bijvoorbeeld door het opnemen van het museum in je testament.

Hoe werkt het?

Je kunt Huis van het boek in je testament opnemen. Je kunt kiezen voor een erfstelling of een legaat. Met een erfstelling ontvangt het museum een erfdeel, een bepaald deel of percentage van je nalatenschap. Met een legaat laat je een bepaald geldbedrag of goed na.

Huis van het boek is vanwege de ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting. Mocht je voornemens zijn het museum een bedrag na te laten, dan komt dit daarom volledig ten goede aan Huis van het boek. Je bepaalt zelf of je het museum breed wilt steunen of een specifiek project. Graag denken wij met je mee over de manier waarop wij je wensen het beste kunnen realiseren.

Meer weten?
Directeur Sandra Bechtholt staat je graag vrijblijvend te woord om te bespreken welke schenkingsvorm bij je past. Neem gerust contact op voor advies over het doen van een eenmalige of periodieke schenking of in het geval je Huis van het boek in je testament wenst op te nemen. Je kunt Sandra Bechtholt bereiken via: sandra.bechtholt@huisvanhetboek.nl of 070-3462700.