De combinatie boeken en boekenvrienden is de kracht van de grote en actieve groep van bijna 700 Vrienden van de Stichting Vrienden Museum Meermanno. Graag nodigen wij u uit om u aan te sluiten bij dit brede netwerk van boekenvrienden. Als Vriend ondersteunt u nieuwe ontwikkelingen van het museum, interessante projecten en belangrijke aanwinsten.

Als Vriend ontvangt u de volgende voordelen:

* gratis toegang tot de vaste collectie en de bijzondere tentoonstellingen van het museum;

* tweemaal per jaar het museumtijdschrift Leeslint;

* uitnodiging voor een feestelijke tentoonstellingsopening per jaar;

* uitnodigingen voor de jaarlijkse Vriendendag en de Nieuwjaarsbijeenkomst;

* maandelijkse digitale nieuwsbrief van het museum.

Bestuur

mevr. dr. M.T.G.E. van Delft, voorzitter
dhr. drs. J.J.M. Bos, penningmeester
mevr. M.M.G. Napolitano, MA Msc, secretaris
mevr. prof. dr. I. van Renswoude, lid

mevr. drs. J.E. Scholten, lid
dhr. drs. E. van Welie, lid
dhr. F. Holthuis, lid
mevr. Drs. M.R. Lefferts, lid

drs. D. Huijsmans, lid
de directeur van het museum, toehoorder

Jaarverslag 2022 Stichting Vrienden Museum Meermanno

Beleidsplan 2020- 2024 Stichting Vrienden Museum Meermanno

Begunstigers en Vrienden voor het leven

Een bijzondere categorie Vrienden vormen onze Begunstigers en Vrienden voor het leven. Zij ontvangen naast de bestaande Vrienden-voordelen jaarlijks een bijzondere bibliofiele uitgave van een speciaal geselecteerde tekst die in verband staat met de collecties van het museum.

Voor relaties met bedrijven en/of organisaties maken wij graag afzonderlijke afspraken, om uw behoeften en wensen zorgvuldig in kaart te brengen.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de bloei, in de meest uitgebreide zin des woords, van het Museum Meermanno, ondergebracht in de Stichting tot beheer van het Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum te ’s-Gravenhage.

“Sine amicitia vita non valet (Zonder vriendschap heeft het leven geen waarde)”

Tarieven

Het jaarlijkse lidmaatschap bedraagt € 35,- voor Vrienden, € 20,- voor studenten en minimaal € 60,- voor Begunstigers. U kunt ook Vriend voor het leven worden door eenmalig een bedrag van € 600,- over te maken.

De Stichting Vrienden Museum Meermanno heeft de zogenaamde ANBI-status, waardoor het mogelijk is fiscaal vriendelijk aan de stichting te schenken en te legateren. Neem voor nadere informatie hierover contact op met het Museum.

Uw aanmelding stellen we zeer op prijs en is mogelijk via vrienden@huisvanhetboek.nl of door een briefje te sturen aan Stichting Vrienden Museum Meermanno, Antwoordnummer 10869, 2501 WB Den Haag.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het museum (070 – 3462700) of per e-mail vrienden@huisvanhetboek.nl (Jan Bos).

Het aangegeven bedrag voor lidmaatschap kunt u overmaken op rekeningnummer NL24INGB0003774537 (IBAN) ten name van Stichting Vrienden Museum Meermanno te Den Haag.

Het RSIN van Stichting Vrienden Museum Meermanno is 802513128.