Tentoonstellingen

W.F. Hermans in vorm

Geweest | 01 september 2021 - 06 maart 2022

Hermansklein

Huis van het boek verlengt de tentoonstelling ‘W.F. Hermans in vorm’ t/m 6 maart 2022. Dankzij de medewerking van particuliere bruikleengevers en het Literatuurmuseum kunnen bezoekers de unieke tentoonstelling rond de vormgeving van de boeken van Hermans nog vijf weken zien. Vele enthousiaste Hermans-liefhebbers zijn hen al voorgegaan.

De correspondentie met de uitgevers van Hermans biedt een inkijkje in de bemoeienis van Hermans met de vormgeving van zijn boeken, waarvoor hij regelmatig suggesties doet. 'Het stofomslag is aantrekkelijk, geen flaptekst de hemel zij geprezen, de band is redelijk, het papier wit en niet dik gelukkig'. Er zijn vele commerciële, eigen en bibliofiele uitgaven te zien. Daarnaast liggen er bekende en onbekende brieven, schetsen en afgekeurde ontwerpen De tentoonstelling ‘W.F. Hermans in vorm’ sluit aan bij de viering ‘Hermans 100 jaar’.

VERSCHILLENDE BOEKEN, VERSCHILLENDE ONTWERPEN

De gedichten, novellen, romans en essayistisch werk van W.F. Hermans hadden vele verschijningsvormen. Onder het pseudoniem Klondyke verscheen in de jaren ‘40 een viertal romans dat qua vormgeving sterk overeenkomt met pulpromans uit die tijd. Bij uitgevers als Van Oorschot en De Bezige Bij wordt de buitenkant van zijn boeken verzorgd door prominente vormgevers en kunstenaars als Helmut Salden, Karel Beunis, Leendert Stofbergen, Gerrit Noordzij en Nicolaas Wijnberg. De fotograaf Hermans levert voor verschillende uitgaven materiaal voor de omslagen van zijn boeken. In de tentoonstelling wordt verder stilgestaan bij de totstandkoming van de door Tessa van der Waals ontworpen Volledige werken, die vanaf 2005 in twee versies wordt uitgegeven. De luxe-editie is gebaseerd op de prestigieuze Franse Pléiade-reeks.

Huis van het boek W F Hermans

HERMANS ALS UITGEVER EN VORMGEVER

Zelf ontplooit Hermans zich als uitgever en vormgever met uitgaven van de zogenaamde Mandarijnenpers, waaronder het roemruchte Mandarijnen op zwavelzuur. Met instemming van de auteur worden enkele van zijn teksten bibliofiel uitgegeven. Zo verschijnen de gedichten van Sita van de Wissel uit Uit talloze vele miljoenen in de leporello Beertje Bombazijn, in 1981 gedrukt door de Literaire Loodgieters. Ruisend gruis. Een fragment verscheen in 1994 gevat in een bijzondere cassette, waarin een driedimensionaal tafereeltje is verwerkt.